Trendrapport: inzichten in trends en innovaties binnen de toerisme & leisure sector

13-11-2018

Voor het duurzaam beheren van een toeristische bestemming is het belangrijk om te weten wat er speelt in deze bestemming. Waar zit de groei in het aanbod van toerisme en waar vooral niet? Wat zijn de vraag en voorkeuren van de toeristen? Wat zijn de laatste trends die spelen? Naast dat veel besluitvormingsprocessen politieke  aangelegenheden zijn, blijft het zaak om inzichten te hebben in dit soort vragen.  Om inzicht te krijgen in het de cijfers rondom toerisme, vrije tijd en gastvrijheid wordt er elk jaar het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 opgesteld. Dit rapport biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

Trendrapport Live op 19 November 2018

Het Trendrapport is samengesteld door NRIT Media, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het CBS. Dit jaar organiseert NRIT media wederom het evenement Trendrapport Live samen met CBS, NBTC Holland Marketing en natuurlijk CELTH. Op maandagmiddag 19 november wordt bij het CBS in Den Haag het eerste exemplaar aangeboden aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer.  Daarnaast is er een programma waarin  de mogelijkheid is vragen te stellen aan de onderzoekers die hebben bijgedragen aan het Trendrapport.

Position paper over duurzame bestemmingsontwikkeling

In de totstandkoming van dit rapport en het evenement levert CELTH een aantal belangrijke bijdragen. Zo zitten CELTH programma managers Jorrit Bijl (Hogeschool Zeeland) en Jasper Heslinga (NHL Stenden) in de redactie van dit rapport en presenteert ETFI directeur Stefan Hartman het position paper over duurzame bestemmingsontwikkeling dat hij heeft geschreven in opdracht van CELTH.