Agenda Bewuste Bestemmingen

Aan welke knoppen kunnen bestemmingen draaien om regie te pakken op hun duurzame toeristische ontwikkeling? Hoe zorgen bestemmingen voor de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren? Wat is de positie van bedrijven? En welke rollen zijn er voor welke partijen weggelegd?

Bouwen aan bewuste bestemmingen

Met de Agenda Bewuste Bestemmingen ontwikkelen wij een overkoepelend raamwerk voor de ontwikkeling van een bewuste bestemming en duurzame gastvrijheidsindustrie. Wij investeren over de periode 2020 – 2023 € 1 miljoen in de ontwikkeling van de Agenda Bewuste Bestemmingen en uitvoering van de bijbehorende onderzoeksagenda.

Dashboard voor ontwikkeling van bestemmingen

Met het dashboard wordt een ‘kompas’ ontwikkeld om bestemmingen inzicht te geven in de thema’s die belangrijk zijn voor het maken maken van bewuste keuzes. Het dashboard onderscheidt 5 thema’s:

  1. Human Capital
  2. Vrijetijdsaanbod
  3. Maatschappelijke infrastructuur
  4. Organiserend vermogen
  5. Smartness

Met de juiste invulling van deze thema’s kunnen bestemmingen keuzes maken voor ontwikkeling die in balans is met de gewenste economische, sociale en ecologische impact van toerisme.

Agenda voor onderzoek

Omdat nog niet alle kennis aanwezig is, leidt de Agenda Bewuste Bestemmingen tot een onderzoeksagenda op de thema’s in het dashboard. Samen met partners ontwikkelen we onderzoeken om antwoord te geven op vragen als:

  • Hoe meet je de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren?
  • Met welk instrumentarium kunnen overheden sturen op de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van vrijetijdsaanbod? Denk hierbij aan de vestiging van hotels en Airbnb of verduurzaming van industrie.
  • Hoe kunnen we de samenwerking vormgeven?

De uitvoering van de onderzoeksagenda voeren wij uit samen met onderzoekspartners.