Human capital development

De gastvrijheidssector maakt snelle ontwikkelingen door. De sector kan pas echt profiteren van de kansen voor groei en ontwikkeling door excellerende werknemers. Daarom ontwikkelen wij opleidingsprogramma’s met gecertificeerde opleidingen om zo invulling te geven aan een Leven Lang Leren.  

Resultaat 

  • Professionalisering van werknemers  
  • De sector profiteert van groeikansen en ontwikkeling door excellerende werknemers 
  • Investeringen in Leven Lang Leren zijn fiscaal aantrekkelijk