Lang leve het massatoerisme! Over het innovatief potentieel van toerisme

05-06-2018

Reizen is het nieuwe roken’ luidt de titel van een recente Tegenlicht-documentaire; vliegschaamte was in 2018 een van de genomineerden voor woord van het jaar. De negatieve consequenties van toerisme worden elke dag benadrukt in kranten, beleidsrapporten en wetenschappelijke artikelen. Toerisme is schuldig vermaak geworden en de roep om oplossingen is niet onopgemerkt gebleven. Voordat we in de oplossingsmodus schieten of het toerisme gaan shamen willen we onderzoeken of toerisme een positieve bijdrage kan leveren aan onze meningsvorming over de toekomst van

  • stedelijk bestuur en beleid
  • de stad en de natiestaat
  • democratie
  • planning en ontwerp

Toerisme als lens om anders naar de wereld te kijken

Toerisme kan ons helpen om meer begrip te krijgen over hoe we de steden van de toekomst kunnen besturen en inrichten. Door toerisme niet alleen als probleem te zien, maar als een lens om naar de wereld te kijken, kunnen we haar op een positieve manier gebruiken om te zoeken naar oplossingen voor de samenleving in de toekomst. Door mobiliteit als uitgangspunt te nemen en de implicaties daarvan op identiteit, bestuur en beleid te overdenken en onderzoeken. Uiteraard is er geen garantie dat dit zal leiden tot oplossingen die werken. Echter, een dergelijk perspectief biedt wel meer opties voor het gebruiken van toerisme op een meer positieve manier dan de huidige negatieve retoriek en pleisterplak-oplossingen voor problemen die schijnbaar worden opgelost voordat ze voldoende zijn doorgrond.

Lees het hele artikel geschreven door Martijn Duineveld en Ko Koens hier.