Wordt onze partner en ga uitdagingen aan bij de regie op bezoekersstromen

De toeristische sector kenmerkt zich door een forse groei. Wereldwijd komt een op de tien banen voort uit toerisme. Toerisme is daarmee de grootste economische sector ter wereld. We zien deze groeiontwikkeling ook terug in Nederland. Het aantal internationale aankomsten in Nederland neemt jaarlijks toe en de verwachting is dat deze groei ook de komende jaren doorzet. Deze groei heeft ook zijn keerzijde. In diverse steden en gebieden leidt de groei tot bezoekersdruk en een onbalans tussen maatschappelijke en economische impact.

Probleem van overtoerisme

Veel bestemmingen hebben geen inzicht in de problemen die ontstaan door groei van toeristen en de oplossingen. Wij hebben inmiddels jarenlange ervaring in onderzoek naar overtoerisme gericht op:

  • De mate van ervaren bezoekersdruk in steden en gebieden
  • Data, inzichten en methodieken voor steden en gebieden om regie op bezoekersstromen te voeren
  • Innovatieve oplossingen om te komen tot een duurzame ontwikkeling van toerisme

Onze oplossingen voor duurzaam stedelijk toerisme

Wij hebben twee grootschalige onderzoeken uitgevoerd gericht op bezoekersdruk in twaalf Europese steden. Deze steden profiteren nu van:

  • Data en inzichten
  • Praktische oplossingsrichtingen
  • Tientallen toepasbare strategieën

Samenwerken rondom bezoekersstromen

Samen met partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau werken we aan data, inzichten en methodieken om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsperspectief:

  • Het handboek “Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions” samen met UNWTO waarin we steden een toolkit met oplossingsrichtingen en strategieën bieden om regie op bezoekersstromen te voeren
  • Het Smart City Hospitality concept samen met Europese overheden en universiteiten gericht op duurzame ontwikkeling van toerisme
  • Het Data & Development Lab Destinatie Nederland samen met NBTC Holland Marketing en CBS om een duurzame ontwikkeling van Nederland als toeristische bestemming mogelijk te maken
  • Het opzetten van datasamenwerking met regionale Destinatie Marketing Organisaties om tot inzichten over de ontwikkeling van toerisme te komen

In partnerschap helpen wij u graag bij uw uitdagingen bij de regie op bezoekersstromen.