CELTH brengt mensen samen om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te delen

Bekijk onze activiteiten

Nieuws van CELTH

Trendvisie 2017-2020

Logo CELTH kaaldinsdag 06 februari 2018 De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op en anticiperen in toerisme, leisure en hospitality wordt almaar lastiger. NRIT Media heeft daarom samen met CELTH het initiatief genomen een integraal toekomstperspectief voor de sector voor de komende jaren te geven: Trendvisie 2017-2020.

In de Trendvisie wordt een drietal scenario’s geschetst, met de implicaties daarvan voor de sector en
mogelijk te nemen acties.

Klik op onderstaande link en lees er alles over. lees verder

Monitoring Waddenzee, CELTH geeft het een vervolg

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 Monitoring Waddenzee is eind 2017 afgerond en krijgt nu een vervolg, Monitoring Waddenzee 2.0.
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden.

CELTH vindt het interessant om de methodiek die in het project is en nog wordt ontwikkeld ook in andere regio’s en gebieden in Nederland toe te passen. Te denken valt aan overige kustgebieden en vaargebieden zoals de Biesbosch. Daartoe wordt een ‘reflectiegroep’ opgericht om andere hogescholen bij dit project te betrekken. lees verder

Onderzoeksrapport Live Communication 3.0 | Verrassende CLC-VECTA en MPI Nederland nieuwjaarsbijeenkomsten

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 Na drie jaar onderzoek werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van CLC Vecta het onderzoeksrapport van Live communicatie 3.0 gepresenteerd. Onder leiding van projectleider Pim Dopheide (NHTV) en met participatie van CELTH. lees verder

Tweets

Alle activiteiten van CELTH zijn gericht op beantwoording van de volgende vraagstukken:

Consument

Hoe gaat de consument van morgen zich gedragen en wat betekent dat voor onze sector?

Lees verder

Verdienmodellen

Welke waarde creëren we voor wie en hoe maken we daar een succesvol verdienmodel mee?

Lees verder

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van een product, dienst of bestemming wordt steeds complexer, CELTH biedt advies en onderzoek.

Lees verder

Duurzaam

Hoe zorgen we voor een goede balans tussen people, planet en profit in leisure, tourism en hospitality?

Lees verder