CELTH brengt mensen samen om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te delen

Bekijk onze activiteiten

Nieuws van CELTH

Internationaal Congres rond verstoringen van toerisme – call voor papers!

Logo CELTH kaalvrijdag 13 januari 2017 CELTH organiseert samen met Modul Privat University in Wenen European Cities Marketing een meerdaagse academische conferentie begin juni in Dubrovnic. lees verder

Trendrapport aan ministerie van EZ en Kamerleden overhandigd

foto uitreiking trendrapport 2016donderdag 08 december 2016 Gisterenmiddag is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd officieel overhandigd aan Remko de Haan, plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport werd overhandigd door Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland en Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON, na afloop van het Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie met de Tweede Kamer. Ook enkele kamerleden namen een exemplaar van het rapport in ontvangst.

Zowel de Kamerleden als Remko de Haan waren erg onder de indruk van het rapport dat samen met de branche wordt gemaakt. De Haan onderstreepte het belang van goede eenduidige cijfers die de economische waarde van de branche voor Nederlandse economie duiden. In 2015 was de totale economische waarde van toerisme en recreatie voor Nederland bijna 73 miljard euro, 3,8% van het Bruto Nationaal Product. In toerisme vinden 626.000 Nederlanders een baan, 6,3% van alle banen in Nederland.

Goed voorbeeld van publiek-private samenwerking
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. In 1980 werd het rapport voor het eerst gemaakt door het toenmalige Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) maar inmiddels hebben vele partijen aangehaakt en is het rapport gegroeid van een kleine 50 pagina’s naar ruim 500 pagina’s vakinformatie. Sinds 2014 is CELTH partner voor de uitgave, evenals CBS vanaf 2015. Beide organisaties dragen inhoudelijk bij.

Standaardwerk
Het Trendrapport wordt nu jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Daarmee is de positie als standaardwerk voor onderwijs en markt sterk onderbouwd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar alle samenwerkingspartners hebben het belang van één sterke publicatie voor de hele gastvrijheidseconomie ingezien, inclusief het onderwijs.

Bijgaande foto bij dit artikel is de overhandiging van het rapport te zien met Adri van der Weyde (RECRON), Hans Dominicus (CELTH), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland) en Remko de Haan (Ministerie van Economische Zaken)

Bestellen:
Het rapport is eenvoudig via de store op www.nritmedia.nl te bestellen. Hogescholen met een abonnement voor de opleiding hebben het rapport reeds digitaal ontvangen. lees verder

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 in 50 trends

Trendrapport 2016donderdag 01 december 2016 Vandaag verschijnt het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. In dit prettig ... lees verder

Tweets

Alle activiteiten van CELTH zijn gericht op beantwoording van de volgende vraagstukken:

Consument

Hoe gaat de consument van morgen zich gedragen en wat betekent dat voor onze sector?

Lees verder

Verdienmodellen

Welke waarde creëren we voor wie en hoe maken we daar een succesvol verdienmodel mee?

Lees verder

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van een product, dienst of bestemming wordt steeds complexer, CELTH biedt advies en onderzoek.

Lees verder

Duurzaam

Hoe zorgen we voor een goede balans tussen people, planet en profit in leisure, tourism en hospitality?

Lees verder