CELTH brengt mensen samen om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te delen

Bekijk onze activiteiten

Nieuws van CELTH

Trendrapport aan ministerie van EZ en Kamerleden overhandigd

foto uitreiking trendrapport 2016donderdag 08 december 2016 Gisterenmiddag is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd officieel overhandigd aan Remko de Haan, plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport werd overhandigd door Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland en Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON, na afloop van het Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie met de Tweede Kamer. Ook enkele kamerleden namen een exemplaar van het rapport in ontvangst.

Zowel de Kamerleden als Remko de Haan waren erg onder de indruk van het rapport dat samen met de branche wordt gemaakt. De Haan onderstreepte het belang van goede eenduidige cijfers die de economische waarde van de branche voor Nederlandse economie duiden. In 2015 was de totale economische waarde van toerisme en recreatie voor Nederland bijna 73 miljard euro, 3,8% van het Bruto Nationaal Product. In toerisme vinden 626.000 Nederlanders een baan, 6,3% van alle banen in Nederland.

Goed voorbeeld van publiek-private samenwerking
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. In 1980 werd het rapport voor het eerst gemaakt door het toenmalige Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) maar inmiddels hebben vele partijen aangehaakt en is het rapport gegroeid van een kleine 50 pagina’s naar ruim 500 pagina’s vakinformatie. Sinds 2014 is CELTH partner voor de uitgave, evenals CBS vanaf 2015. Beide organisaties dragen inhoudelijk bij.

Standaardwerk
Het Trendrapport wordt nu jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Daarmee is de positie als standaardwerk voor onderwijs en markt sterk onderbouwd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar alle samenwerkingspartners hebben het belang van één sterke publicatie voor de hele gastvrijheidseconomie ingezien, inclusief het onderwijs.

Bijgaande foto bij dit artikel is de overhandiging van het rapport te zien met Adri van der Weyde (RECRON), Hans Dominicus (CELTH), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland) en Remko de Haan (Ministerie van Economische Zaken)

Bestellen:
Het rapport is eenvoudig via de store op www.nritmedia.nl te bestellen. Hogescholen met een abonnement voor de opleiding hebben het rapport reeds digitaal ontvangen. lees verder

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 in 50 trends

Trendrapport 2016donderdag 01 december 2016 Vandaag verschijnt het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. In dit prettig ... lees verder

Minister Bussemaker steunt Centre samenwerking ook in 2017

GA#8 Foto avansdonderdag 17 november 2016 Op 16 november maakte de minister van OCW in Breda tijdens de jaarvergadering van centres bekend dat zij de Centres of Expertise die de afgelopen jaren in het kader van de prestatieafspraken financiering ontvingen, een jaar langer zal financieren. Dit geldt voor de centres die positief beoordeeld zijn door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Ook de prestaties van CELTH zijn positief beoordeeld. Dit extra jaar geeft de centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model. Bij veel centres, waaronder CELTH (samenwerking NHTV, HZ en Stenden), dragen bedrijfsleven en onderwijs al gezamenlijk bij.
Op dit moment zijn er 113 Centra - samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties binnen het mbo en hbo. Gezamenlijk hebben de Centra jaarlijks een bereik van 4.500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4.000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen. In de Centra staat naast het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven centraal.
Samenwerken is niet nieuw
Het beroepsonderwijs, het hbo èn mbo, waagt zich al langer aan vernieuwingen en nieuwe denkwijzen om actueler en flexibeler te zijn. Nieuw en uniek is het model van langdurig intensief samenwerken, vanaf een start-up constructie uitgroeiend naar een scale-up opzet. Inmiddels zijn er zo’n 133 Centres of Expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo). Samen hebben deze 133 samenwerkingsverbanden een bereik van ruim 4500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen. Samen vormen zij een bron van dynamiek zoals het onderwijs in ons land niet eerder kende.
Grootste kennisnetwerk beroepsonderwijs in Nederland
Om te blijven groeien, niet alleen in aantal maar juist ook in kwaliteit, is een grootschalige professionaliseringsslag voor en door Centra gewenst. Een groep van Centra, waaronder CELTH, heeft hiervoor de eerste aanzet gedaan door het opzetten van een kennisnetwerk onder de naam Katapult. Katapult wordt het netwerk voor aanjagers van de kennis voor morgen, waar door beter van elkaar expertise gebruik te maken, snelheid in vernieuwing gehaald kan worden. lees verder

Tweets

Alle activiteiten van CELTH zijn gericht op beantwoording van de volgende vraagstukken:

Consument

Hoe gaat de consument van morgen zich gedragen en wat betekent dat voor onze sector?

Lees verder

Verdienmodellen

Welke waarde creëren we voor wie en hoe maken we daar een succesvol verdienmodel mee?

Lees verder

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van een product, dienst of bestemming wordt steeds complexer, CELTH biedt advies en onderzoek.

Lees verder

Duurzaam

Hoe zorgen we voor een goede balans tussen people, planet en profit in leisure, tourism en hospitality?

Lees verder