Drukte op bestemmingen verminderen met sociale interactie

Aanleiding

Een bekende oorzaak van toeristendrukte is dat informatiebronnen, zoals (online)reisgidsen, (recensie)sites en sociale media, toeristen vaak naar een relatief klein aantal attracties leiden. Deze informatievoorziening spoort veel mensen aan relatief kleine gebieden te bezoeken, hetgeen op die locaties leidt tot overtoerisme. Tegelijkertijd blijven andere plaatsen onontdekt en lijden tot op zekere hoogte aan ondertoerisme. In het nationale beleid, zoals dat is vastgelegd in Perspectief 2030, is als doelstelling opgenomen dat de bestemming Nederland toekomstbestendig moet worden ontwikkeld waarbij bezoek bijdraagt aan welvaart en welzijn van alle Nederlanders. Daartoe moet toerisme meer in balans komen en is spreiden van toeristen een belangrijk instrument.

Doel

Vanuit het Data & Development Lab onderzoekt CELTH samen NBTC, Travel with Zoey en Marketing Oost of toeristen kunnen worden verleid andere minder bekende dagattracties in de regio te bezoeken. Daartoe zijn twee verschillende manieren van informatieverstrekking getest en twee verschillende manieren om de inhoud van de informatie samen te stellen. Ook is bekeken of het spreiden van toeristen van invloed is op de vakantiewaardering.

Aanpak

In het testgebied in Overijssel worden verblijfstoeristen die aan het experiment meedoen in vier groepen verdeeld. De groepen krijgen of informatie waarbij de nadruk ligt op de bekende of juist op minder bekende dagattracties en ontvangen deze of via een passieve kaart-gebaseerde smartphone-app of een gepersonaliseerd gesprek via WhatsApp. Deze aanpak maakt het mogelijk om te bepalen of het aanpassen van informatie met bestemmingsbeleid erin slaagt toeristen te verspreiden, en of dit effect wordt versterkt door hypergepersonaliseerd advies te geven in een WhatsApp-gesprek in tegenstelling tot een passieve app. Voor de gepersonaliseerde conversatie wordt de dienstvan Travel with Zoey gebruikt, een speciaal voor dit experiment ontwikkelde kaart-gebaseerde smartphone app is beschikbaar voor de passieve communicatie.

De onderzoekers verwachten in staat te zijn het ruimtelijke gedrag van toeristen in elk van de vier groepen zowel visueel als statistisch in kaart te brengen om te zien waar toeristen in elke conditie naartoe gingen. Bovendien zullen kaarten en ruimtelijke statistische modellen illustreren hoe de kwaliteit van de ervaring, gemeten aan de hand van emoties en gedragsintenties, verschilt tussen locaties en tussen de vier experimentele omstandigheden.

Partners

  • Marketing Oost
  • Travel with Zoey
  • Breda University of Applied Sciences
  • NBTC

Projectteam

Planning

Februari 2021 – december 2021

Status

Afgerond

Resultaten

De resultaten laten zien dat het sturen van toeristen naar minder bezochte attracties, met persoonlijk advies of een passieve kaartapp, zeer succesvol is. Toeristen die worden geattendeerd op minder bezochte attracties, brachten meer dan twee keer zoveel tijd door in die attracties, en minder dan een kwart van hun tijd in de meer populaire attracties. De gepersonaliseerde informatie was iets beter om toeristen ertoe te brengen minder populaire locaties te bezoeken en was veel plezieriger in het gebruik. Er waren geen verschillen tussen deelnemers in de kwaliteit van hun vakantie-ervaring, ongeacht welke informatie ze kregen of hoe ze die kregen. Zo zijn "must-see" attracties blijkbaar geen "must" voor een geweldige vakantie, en het verspreiden van toeristen via betere informatie is meer dan mogelijk.