Werksessie Organiserend Vermogen

30-5-2023
Drenthe

Onze themamanager Organiserend Vermogen Stefan Hartman geeft op 30 mei 2023 een werksessie voor Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Provincie Drenthe. Thema van de werksessie is het (gezamelijke) organiserend vermogen van deze partijen.

In de Agenda Bewuste Bestemming (ABB) is Organiserend Vermogen een van de vijf thema’s die CELTH als urgent beschouwd. In de ABB staat de bewuste bestemming voorop. CELTH kiest nadrukkelijk voor het bestemmingsniveau omdat daar alle verschillende deelsectoren en actoren samenkomen.

Het creëren van balans tussen belangen van bezoekers, bewoners en bedrijven is tegenwoordig het credo. Om invulling te geven aan deze uitdagingen staan partijen niet op zichzelf. Sterker nog: partijen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar. Daarom zullen partijen steeds meer in dialoog moeten treden, afstemming zoeken, visie vormen omtrent ongewenste en gewenste toekomsten, beleidskaders vaststellen, middelen samenbrengen en zodoende productieve coalities vormen. Deze werksessie is daar een mooie aanzet toe.