foto ondertekening nbtc celth

CBS, NBTC en CELTH slaan handen ineen

donderdag 19 april 2018

Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum CELTH de handen in één geslagen voor het ‘Data & Development Lab Bestemming Nederland’. Door data en expertise te bundelen zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. Ook Google en Schiphol hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het platform. Samen met deze en andere partijen is het mogelijk om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag tijdens de hele reiscyclus als basis voor onder andere vraagsturing en aanbodinnovatie

Data & Development Lab: meten is weten
Met het Data & Development Lab bundelen CBS, NBTC en CELTH data en kennis om sneller en doorlopend inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. “Deze data en kennis zijn bijvoorbeeld nodig om richting te kunnen geven aan het groeiend aantal internationale bezoekers”, aldus Jos Vranken, directeur NBTC. Binnen het platform maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken, om zo tot actuele inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van bestemming Nederland. Marleen Verbruggen, plaatsvervangend directeur sociaal-economische en ruimtelijke statistieken CBS: “De strategische alliantie maakt het mogelijk om het toeristisch beleid beter en sneller te onderbouwen met cijfers en innovatief onderzoek. Hiermee versterken statistiek, beleid en onderzoek elkaar.” “Inzicht in de bezoekersbeleving en -stromen zijn belangrijk, om vervolgens kennis en tools te ontwikkelen om bezoekersmanagement mogelijk te maken. Vanuit de brede expertise bij de Hogescholen, kennisinstituten en Universiteiten die in CELTH samenwerken kunnen we de benodigde expertise betrekken en voortbouwen op de kennisprojecten die we al in huis hebben. Door zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren te laten participeren, vloeit de actuele opgedane kennis direct terug in het onderwijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten: zowel de markt als het onderwijs profiteert,” aldus Menno Stokman, directeur CELTH.

 

Inzichten voor duurzame ontwikkeling bestemming Nederland
CELTH en haar partnerhogescholen NHTV, NHL Stenden, HZ en de onderzoeksinstituten European Tourism Futures Institute (NHL Stenden Hogeschool) en Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ Hogeschool) zijn al een aantal jaren bezig met de problematiek rondom bezoekersdruk (overtourism). Vorig jaar werd een onderzoek afgerond naar bezoekersdruk in zes Europese steden, waaronder Amsterdam. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vervolgonderzoek in kleinere steden. Daarnaast zijn CELTH onderzoekers bezig met het ontwikkelen van slimme methodieken en praktische oplossingsrichtingen om duurzaam stedelijk toerisme te bewerkstelligen, via het door Europa medegefinancierde project Smart City Hospitality (SCITHOS). Menno Stokman: “Met de samenwerking in het Lab kunnen we nog sterker bijdragen aan een duurzame destinatieontwikkeling van de bestemming Nederland. Door de sterke oriëntatie op hedendaagse marktuitdagingen en inzet van zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren, zorgen we als CELTH ook direct voor actualisatie van het gastvrijheidsonderwijs.”


***
   
Over NBTC Holland Marketing
NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de branding, marketing en ontwikkeling van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Via het merk Holland zet NBTC Nederland op de kaart als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen, op basis van een samenwerkingsmodel waarmee publieke en private partners een elkaar worden verbonden. NBTC richt zich de komende jaren met haar HollandCity-strategie op activiteiten die zorgen voor spreiding in ruimte en tijd en het verhogen van de economische waarde per bezoeker.

Over CELTH
CELTH is één van de landelijke Centres of Expertise en het enige op het gebied van de gastvrijheidsbranche. Deze centres zijn voortgekomen uit een initiatief van de ministers van OCW en EZ om innovatie aan te jagen en tegelijkertijd het onderwijs meer actualiteit te geven. CELTH is een samenwerking van de Universities of Applied Sciences NHTV in Breda, NHL Stenden in Leeuwarden en HZ in Vlissingen en de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. Daarnaast is CELTH inmiddels gekoppeld aan internationale netwerken, zowel op academisch niveau als met marktsectoren.

Meer informatie

Menno Stokman MA

m.stokman@celth.nl

Postbus 3917 – 4800 DX Breda
Mgr. Hopmansstraat 1
4817 JT Breda
The Netherlands
Telefoon: 06 53967049

« Terug