Projecten

project: Icoonproject Leven Lang (excel) leren in de gastvrijheidssector

In 2015 presenteerde de gastvrijheidssector haar visie "Vinden, verrassen en verbinden". Het verrassen van de gast vraagt om meer aandacht voor excellente service, vakmanschap en aandacht voor de gast. Uiteindelijk is het de mens (de werknemer en ondernemers in de gastvrijheidssector) die de beleving echt maakt en werkelijke gastvrijheid kan bieden. Vooral in deze economisch moeilijke tijd kan het niveau van gastvrijheid bepalend zijn voor de overlevingskansen van bedrijven. Excellente gastvrijheid vraagt om het begrijpen van de wensen en verwachtingen van de gast, een gast met een sterk wisselend gedrag.
Werknemers in de gastvrijheidssector moeten in staat zijn om dit excellente niveau van gastvrijheid te leveren, gecombineerd met vakinhoudelijke kennis. Dit vraagt om professionalisering in de branche. Een van de meest belangrijke actie-agenda's in de visie is dan ook 'Human Capital', waarin het stimuleren en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap van zowel huidige als toekomstige werknemers centraal staat. lees verder

project: Levenlang leren in de vrijetijdseconomie

Het werkveld staat voor de opgave om met een snel veranderende maatschappij mee te bewegen. Technologische ontwikkelingen maken nieuwe toepassingen mogelijk. Leefstijlen veranderen. Duurzaamheid is een vereiste. Nieuwe spelers als AirBnB doen hun intrede en schudden bestaande sectoren wakker. Het aantal concurrenten neemt toe evenals het aantal ‘intervening opportunities’. De roep om professionalisering neemt daar mee toe. In dit continu veranderende speelveld zal men zich ook continu moeten (her)positioneren en (her)uitvinden. Het werkveld zal continu moeten blijven leren om te blijven ontwikkelen. Alleen dan lukt het om adaptief te zijn en mee te bewegen met de dynamiek van de maatschappij. Met andere woorden: met welke middelen (tools, strategieën) kan/moet de vrijetijdssector zich uitrusten om haar adaptieve vermogen te versterken? lees verder

project: Toekomst van de chartervaart

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de markt van de chartervaart bestaande uit de traditionele zeil- en motorschepen. Dit onderzoek heeft als doel antwoord te vinden op de vraag “Hoe kan de traditionele chartervaart het productaanbod en de dienstverlening voor de (inter)nationale gast optimaliseren?”. lees verder

Project: TIDE

Toeristen die een bestemming bezoeken ondernemen vele verschillende activiteiten. Ze bezoeken attracties, kopen friet en ijsjes, zitten op een terras, gaan naar een restaurant, etc. Veel van deze ... lees verder

Project: strategie attractieontwikkeling MRA

Wanneer zijn attracties succesvol voor een regio?

Wanneer levert een toeristische attractie een bijdrage aan het succes van een regio? Wanneer zorgt een attractie niet alleen voor (meer) bezoek, maar ook voor bijvoorbeeld spreiding van bezoekers en duurzaamheid? In opdracht van de metropoolregio Amsterdam is bepaald aan welke succesvoorwaarden attractie(s) moeten voldoen. De succesvoorwaarden zijn afgeleid uit literatuur, interviews met experts en strategiedocumenten van Europese en niet Europese regio’s. Celth verschaft met dit onderzoek inzicht in de relevantie van succesvoorwaarden, de samenhang (onderling en met de definities van attractie en succes) en toepasbaarheid voor het in beeld brengen en uitbreiden van het attractieaanbod van een regio. lees verder

Project: Smart City Hospitality (SCITHOS)

afbeelding smart city Urban tourism contributes to (local) economic prosperity, but also creates negative consequences such as CO2 emissions and pollution, overcrowding, traffic jams, noise and touristification of the city, thereby harming liveability for both residents and tourists. This project introduces the Smart City Hospitality concept, consisting of guidelines and tools, that can support cities to make the transition towards environmentally and socially responsible tourism that simultaneously contributes to long-term (economic) prosperity.

Through combining hospitality principles, simulation tools, apps and serious gaming techniques, this concept supports policymakers in generating deep reflections about barriers to sustainable urban tourism and the need for transition or adaptation strategies. It supports assessment of intervention strategies based on an interactive simulation-supported multi-stakeholder approach that triggers social learning and behaviour change, while stimulating shared governance and smart citizenship.

This project develops, tests, validates and refines these guidelines/ tools and the full concept through a series of living labs and field experiments in participating cities. What is more, a Smart City Hospitality network is set up and installed to ensure accessibility to this concept, including all tools and experiences with using them, for other cities and to facilitate collaborative learning within a continuous process of refining this customizable approach. lees verder

even voorstellen Project: Research Agenda Outbound Tourism

pieternel Pieternel Cremers is studie adviseur voor de Bachelor of Science Tourism, een joint degree programme tussen NHTV Breda en Wageningen University, en daarnaast werkt zij 2½ dag als PhD-onderzoeker bij CELTH/Reiswerk. lees verder

even voorstellen Project: Research Agenda Outbound Tourism

profiel Corné Dijkmans Corné Dijkmans is Manager Research & Business Innovation en hogeschooldocent Online Marketing & New Media bij de Academie voor Toerisme van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, en daarnaast PhD-onderzoeker bij CELTH/Reiswerk. lees verder

Project: Geopark de Hondsrug

Gasteren-6-10-2010-1[1] Het projectbureau van het Geopark de Hondsrug gaat bezig met een Masterplan 2025. Het plan en het ontwikkelen daarvan is een middel dat ten dienste staat aan het doel om gebiedspartijen (bewoners, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties) achter het idee van een Geopark te scharen en om deze gebiedspartijen te mobiliseren om het gedachtegoed van het Geopark (dat zij dmv co-creatie zelf mede-vormgeven) in de praktijk te realiseren. Het masterplan en het planproces hebben daarmee een sterk communicatie functie en zal een sterk wervend karakter moeten hebben à la ‘storytelling’. Door dit project en proces te ondersteunen, te volgen en te analyseren ontstaat kennis van het gebruik van dit type masterplan voor gebiedsontwikkeling. Het levert inzicht in succes- en faalfactoren ofwel de ‘parameters’ die van belang zijn voor het (al dan niet) meekrijgen van gebiedspartijen. lees verder

Project: Visitor Pressure Urban Tourism

afbeelding visitor pressure This project aims to fill this gap in knowledge and increase insights into ways of developing urban tourism in a long term environmental and social sustainable way, in this way enabling cities to manage better informed and prepared the visitor streams. lees verder

Project: Sustainability Strategies for Events

green events afbeelding The events and festivals sector is a large sector in the Netherlands. More than 700 festivals, (with attendance over 3000 visitors) are organized annually. The business is also becoming more competitive, with neighbor countries (like Germany) or other European countries like the UK also offering a large portfolio of events.

The Dutch sector wants to become more sustainable and enhance competitiveness.

Key Elements for Designing Sustainable Festivals The world of events is becoming more competitive. At the same time several stakeholders (governmental bodies, sponsors and affected communities) call for insight on expenditure, overall consequences, and sustainable impact.
De Brito and Terzieva (2016) propose a framework to design a strategy with sustainability in mind:
the 3D-Design framework for Sustainable Festivals!
D-iscover, D-evelop, D-eliver
D-iscover stands for looking inwards and ahead: what is the vision of your festival? What are your values?
D-evelop is what is needed to make it happen. In short: a very strong customer orientation with the social and eco experience of the audience in mind. This most of the times calls for strategic partnerships, as the example of leading festivals on sustainability show.
D-eliver is the end result … and two elements stand-out in the check-list: innovativeness and walking the talk. Only an authentic and honest event will do. The audience will not accept less!
The framework is based on the analysis of European festivals, including Boom and Roskilde festival.
For those interested in the academic description of the study, the reference is included below.
For those interested in hearing more about it (brainstorm, talk, workshop, training, or else!) , do feel free to contact me.
Marisa de Brito
brito.m@nhtv.nl
Reference: De Brito, M.P. and L. Terzieva (2016), Key Elements for designing a strategy to generate social and environmental value: a comparative study of Festivals lees verder

Project: Carmacal Survival Kit

afbeelding carmacal 2 Het project Carmacal Survival Kit bouwt voort op het RAAK project CARMATOP (2013-2015), wat als doel heeft om nieuwe  kennis  voor  het  berekenen  van  de  CO2 voetafdruk (carbon footprint) voor ... lees verder

Project: Toekomst van de vaste gast

Afb vaste gast 20% van alle vakantie-overnachtingen van Nederlanders wordt doorgebracht in een eigen vakantie-accommodatie, zoals een tweede woning, stacaravan, seizoensplaats op de camping of boot op een vaste ... lees verder

Project: M.E.E.R. zeezeilcentrum Breskens

Afb Zeezeilcentrum Breskens De Provincie Zeeland heeft in de beleidsnotities Integraal Omgevingsplan 2012-2018 en de Economische Agenda (2013-2015) haar toekomstvisie geformuleerd voor de Delta. Via het Omgevingsplan zijn er... lees verder

Project: Geluksmomenten tijdens dagjes uit

Geluksmomenten tijdens dagjes uit In 2014 hebben ANWB en CELTH (Centre of Expertise leisure, tourism & hospitality) de handen ineen geslagen voor een vernieuwend onderzoek. In dit onderzoek stonden geluksmomenten tijdens dagjes ... lees verder

Project: Mijn bestemming in jouw brein – een neuromarketing onderzoek

Afb Neuromarketing Marketing in toerisme en vrije tijd Marketing in de toeristische en/of vrijetijdssector is erop gericht mensen een goed gevoel te geven bij toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbestedingen ... lees verder

Project: Sportas Amsterdam

Voorzijde rapport Sporttoerisme Sportas Amsterdam Het project “Sporttoerisme - Sportas Amsterdam” draait om de vraag: welke kansen biedt sporttoerisme voor Sportas? De aanleiding voor het project is het bredere programma rond het gebiedsconcept ... lees verder

Project: Touchpoint analyse van dierentuinen

Tourguide Wat is de aanleiding? Nederlandse dierentuinen investeren jaarlijks miljoenen euro’s in nieuwe dierverblijven, attracties, speeltuinen en andere voorzieningen vanuit de gedachte dat ze ieder jaar ... lees verder

Project: Lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling

Centrum van Oisterwijk01_300.jpg Wat De centrale vraag die wij in dit project proberen te beantwoorden, is: hoe kan een gastvrijheidsondernemer/-onderneming invulling geven aan duurzaamheid? Waarom Als ... lees verder

Project: Dark tourism/leisure experiences in Nederland

Afb project dark tourism (Kamp Vught) Er is weinig bekend over waarom mensen een plek bezoeken die geassocieerd wordt met een donkere bladzijde uit het verleden. Met name de rol van emoties is onderbelicht. Dit project onderzoekt de ... lees verder

Project: Van openluchtzwembaden naar multifunctionele leisure locaties

Foto 1 Openluchtzwembaden zijn voor veel gemeenten een terugkerend onderwerp in de begrotingsdiscussie. Deze zwembaden hebben gezamenlijk een specifiek probleem, namelijk een tekort in de exploitatie. De... lees verder

Project: Employer Branding in de hospitality sector

Hospitality studenten De Nederlandse hospitality sector ervaart een tekort aan goedopgeleide professionals. Dit tekort is te wijten aan een gebrekkig imago en de concurrentie van andere sectoren. Employer branding, dat... lees verder

Project: Het ontwikkelen van Zeeland tot transnationale gezondheidsregio

12. Inzicht in de dynamiek van de ontwikkeling van een transnationale gezondheidszorg in Zeeland De afgelopen jaren is in Zeeland gewerkt aan het realiseren van een gezondheidsregio. Vanuit toerisme wordt samenwerking met de zorgsector en de medische sector namelijk als kans gezien voor het ... lees verder

Project: Onderzoeksagenda uitgaand toerisme

8. onderzoeksagenda uitgaand toerisme De Nederlandse reisindustrie zoekt antwoorden op een aantal politieke, technologische, economische, sociale en milieu-vraagstukken die de toekomst van de reissector mede zullen bepalen. Deze ... lees verder

Project: Boekingsmonitor

Boekingsmonitor logo Beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau hebben behoefte aan betrouwbare gegevens over aantallen gasten en overnachtingen (incl. herkomstgebied en seizoensspreiding) in hun werkgebied, ter ... lees verder

Project: Waddendijk

5. waddendijk In dit project wordt ingezoomd op ontwikkeling van kustbestemmingen. Welke ruimtelijke oplossingen kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid voor het WaddenDijk gebied voor bezoekers en aan de ... lees verder

Project: Cursus voor beleidsmakers

Bezoekers HtW 2010 (29) Het kost regionale overheden moeite om toerisme te ontwikkelen en implementeren in het beleid. Met name de regio’s waarin toerisme een belangrijke economische pijler is. Hoe kan deze potentie ... lees verder

Project: Innovatief ondernemen in toeristisch Overijssel

2. innovatief ondernemen toeristisch Overijssel Platform Innovatief Ondernemen Toeristisch Overijssel (IOTO) heeft een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie in de sector toerisme en recreatie. De provincie Overijssel heeft ervoor ... lees verder

Project: Volledig duurzame hotelbeleving

1. duurzame hotelbeleving In samenwerking met KHN wordt onderzoek gedaan om antwoord te geven op de vraag; hoe kunnen hotels in Nederland een complete duurzame hotelbeleving aanbieden aan de gast? Duurzaamheid is al een ... lees verder

Project: Social innovation as enabler of the cultural domain

Stagelight De samenleving verandert snel: de overheden nemen een andere rol als gevolg van de beperkte publieke middelen die beschikbaar zijn en publiek-gefinancierde organisaties in bijvoorbeeld de ... lees verder