Wij maken uw opleidingsaanbod in de gastvrijheidssector toekomstbestendig

De functies en rollen van medewerkers in de gastvrijheidssector veranderen. Wij werken daarom aan een nieuwe visie op de verandering Human Capital in de sector. Deze visie leidt tot een Human Capital onderzoeksagenda. Onderdeel van deze onderzoeksagenda is het samen met de sector ontwikkelen van opleidingsprogramma’s met gecertificeerde opleidingen. Zo geven wij invulling aan een Leven Lang Leren.

Wij maken personeelsbeleid in de gastvrijheidssector toekomstbestendig door in te zoomen op:

  • Drijvende krachten achter verandering van personeelsbeleid
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Scenario’s voor de toekomstige werkomgeving

Leven Lang Leren in vrije tijd, toerisme en hospitality

Werknemers halen het beste uit zichzelf wanneer ze regie hebben over hun ontwikkeling. Human Capital en duurzame inzetbaarheid staan daarom hoog op de agenda bij beleidsmakers. Het kabinet vraagt de sector door te pakken op de ontwikkeling van Leven Lang Leren-programma’s.

Waarom moet de sector Human Capital ontwikkeling serieus nemen?

  1. Werknemers vinden loopontwikkeling belangrijk en willen hier zelf regie over hebben
  2. De sector kan pas echt profiteren van de kansen voor groei en ontwikkeling door excellerende werknemers
  3. Investeringen in Leven Lang Leren zijn fiscaal aantrekkelijk

Samenwerken

Het doctoraal onderzoeksproject van Promovendus Annemiek van der Schaft startte met onze hulp. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder managers en medewerkers in de reisindustrie. Annemiek van der Schaft is gericht op het geven van inzicht in wat zij ervaren in het proces van technologische innovatie op de werkplek, welke bijzondere momenten van belang zijn en hoe medewerkers hun eigen veranderstrategie en reactie vormen.

Wij helpen u bij de ontwikkeling van uw opleidingsaanbod.