Wij helpen u om data effectief te ontwikkelen en gebruiken

Data en kennis zijn nodig om goed gefundeerde keuzes te maken. Data helpt ons om inzichten te verkrijgen en om deze inzichten te gebruiken om keuzes te maken en te verantwoorden. Bijvoorbeeld om richting te kunnen geven aan het groeiend aantal internationale bezoekers en bezoekersdruk in diverse steden en gebieden.

Samen data ontwikkelen

Wij werken samen met marktpartijen op regionaal, op nationaal en internationaal niveau om:

  • Samenwerking rondom dataontwikkeling te faciliteren
  • Kennis over de inhoud, organisatie en financiering te ontwikkelen
  • In projecten data te ontwikkelen

Wij faciliteren samenwerking rondom data-ontwikkeling, zodat u data op een effectieve manier kunt ontwikkelen en gebruiken.