Business intelligence

Vernieuwing en innovatie zijn cruciaal om de gast van morgen in behoeften naar beleving aan te blijven trekken en te binden. Daarbij raakt de sector meer verweven met andere sectoren zoals gezondheid, wellness, sport en retail. Deze ontwikkelingen vereisen een passende governance op alle schaalniveaus. Wij identificeren nieuwe kansen met behulp van business intelligence disciplines. Onze data-analyses en aanbevelingen bieden partijen: 

  • Strategische sectorperspectieven 
  • Praktische inzichten in kansrijke ontwikkelingskansen met onderliggende businessmodellen 
  • Inzicht in de governance-kaders die van belang zijn voor ontwikkeling