Symposium Monitoring Waterrecreatie: Op naar een gezamenlijke aanpak

09-07-2019

Op vrijdag 21 juni 2019 vond in Utrecht het symposium ‘De stand van de Waterrecreatie in Nederland’ plaats. Deze eerste editie van het symposium was onder meer bedoeld om de uitkomsten van recent waterrecreatie-onderzoek uit te wisselen met professionals uit de water(recreatie)sector en om te bouwen aan een gezamenlijke kennisagenda en een duurzaam kennisnetwerk rond het thema waterrecreatie onderzoek.

Het belang van data

Menno Stokman was een van de keynote sprekers. In zijn toespraak "Perspectief op het belang van up-to-date and betrouwbare data", bespreekt hij het belang van goede samenwerking en de cruciale rol van data. Met verschillende figuren over de verwachte groei van het toerisme en de gastvrijheidssector in Nederland, gaf Stokman de consequenties van het niet voorbereid zijn op deze ontwikkelingen, of het vertrouwen op incorrecte of incomplete data. Beleidsmakers kunnen verwachte ontwikkelingen in de goede richting sturen en kunnen de impact van de groei alleen door middel van monitoring en met feitelijke informatie evalueren. CELTH doet dit op verschillende manieren op regionaal en nationaal niveau. Niet alleen door te adviseren, maar ook met een actieve rol in de Nationale Data Alliantie en een Data en Development Lab.

Monitoren, data en kennisdeling

Het symposium werd georganiseerd door Waterrecreatie Nederland in samenwerking met MOCO en CELTH. Dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske opende het symposium samen met Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland en Bertus van der Tuuk, Projectleider van het MonitoringsConsortium (MOCO) dat onderzoek doet naar de relatie tussen de vaarrecreatie en de natuur in de Waddenzee. Naast drie plenaire keynotes waren er diverse werksessies georganiseerd, allen rond het thema monitoring, data en het delen van kennis.