Ontwikkelkansen voor professionals in de vrijetijdssector

18-06-2019

Samen met branchevereniging CLC-VECTA gaan we onderzoek doen naar de ontwikkelkansen van professionals in de live communicatiebranche. Aanleiding is het belang van een Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers, zowel organisatoren als toeleveranciers, in de beurs- en congres branche alsmede (zakelijke) evenementen. Zo moet het onderzoek inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor jong talent/medewerkers om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en hoe bedrijven en medewerkers kunnen inspelen op nieuwe kansen in deze markt.

Creëren innovatieve oplossingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Design Approach, waarbij betrokkenen op een creatieve manier worden uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen. Design Thinking heeft als kenmerk dat bij informatieverzameling de gebruiker centraal staat, en dat er frequent naar een oplossing of waardepropositie wordt toegewerkt. Zo worden personas ontwikkeld op basis van gesprekken en observaties; deze worden gebruikt om behoeften en drijfveren op een persoonlijke herkenbare manier te communiceren. Daarnaast ontwikkelen we toekomstscenario’s om onderwijsaanbod af te stemmen op ontwikkelingen in de branche en bredere trends.

Samenwerking met experts

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Breda University of Applied Sciences en het lectoraat Hospitality Management & Experience Design. Dit doen zij in samenwerking met experts van NHL Stenden en HZ University of Applied Sciences en CLC-VECTA en haar leden. Xander Lub, lector Hospitality Management & Experience Design aan Breda University of Applied Sciences, leidt het onderzoeksproject.