Nieuwe samenwerking gericht op duurzaam toerisme in Europa

04-06-2018

Vier toonaangevende toeristische organisaties en academische instellingen, CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality), de European Travel Commission (ETC), European Tourism Association (ETOA) en The Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR) zijn een samenwerking aangegaan in duurzaam toerisme en best practice sharing om beleidsontwikkeling voor bestemmingen in heel Europa te ondersteunen.

Ontwikkelen van beter beleid en toeristische producten

Vertegenwoordigers van academische instellingen, nationale toeristische organisaties, industrie, lokale overheid en andere belanghebbenden, geven de creatieve samenwerking vorm welke nodig is tussen de openbare en de particuliere sector om beter beleid en toeristische producten te ontwikkelen. De doelstellingen van de samenwerking zijn een actief beleid creëren, het gebruik van slimme data, analyse- en actieve inzichten verkrijgen om van bestemmingen attractieve, levensvatbare en bewoonbare plaatsen te maken, om er te werken en voor de lange termijn te bezoeken.

Optimalisering van de capaciteit en de ontwikkeling van nieuwe producten

Inkomend toerisme genereert 12% van de werkgelegenheid in Europa. Gevoed door de technologische ontwikkelingen en een groeiende wereldbevolking, die zich kunnen veroorloven om te reizen, is dit een dynamische en snel veranderende sector, die een aanvulling vormt op en concurreert met de binnenlandse vraag. Binnen diverse bestemmingen heeft de dynamiek van de sector geleid tot anti-toerisme sentiment en  ‘korte termijn’ politieke oplossingen welke de fundamentele belangen van zowel de samenleving als de industrie niet met elkaar verzoenen. De vier organisaties geloven dat gecoördineerd en belevingsvol management nodig is om capaciteit te optimaliseren en nieuwe producten te ontwikkelen, net zoals een eerlijk debat over de noodzakelijke compromissen.

Zie hieronder het volledige nieuwsbericht.