Hoe kan innovatie in duurzaam toerisme worden verbeterd? Vijf geleerde lessen uit de Oostenrijkse Alpen

14-05-2018

Namens CELTH nam Jasper Heslinga deel aan de inspiratiereis 'Alpine Pearls'. Samen met een Nederlandse delegatie van toerismeondernemers, overheidsvertegenwoordigers, natuurorganisaties, onderzoeks- en onderwijsorganisaties heeft hij inspiratie opgedaan voor succesvolle ontwikkeling van duurzaam toerisme. Deze groep experts ging naar de Oostenrijkse Alpen waar veel lokale initiatieven en innovatieve ideeën werden gepresenteerd. Jasper deelde ook zijn eigen kennis op basis van zijn proefschrift over de synergie tussen toerisme en natuur.

Geleerde lessen gepubliceerd in Journal of Tourism Futures

Op basis van de inspiratie die tijdens de reis in de zomer van 2018 werd opgedaan, werden vijf lessen geleerd over hoe innovatie in duurzaam toerisme kan worden verbeterd. Onlangs zijn deze lessen gepubliceerd in de Journal of Tourism Futures. Dit wetenschappelijke artikel is geschreven door Jasper Heslinga, Hans Hillebrand en Tanja Emonts en biedt praktische voorbeelden uit de Oostenrijkse Alpen over hoe innovatie kan bijdragen aan het verbeteren van duurzaam toerisme in de toekomst. Als inspiratiebron voor beleidsmakers en planners kunnen deze lessen worden toegepast op andere regio's.

Vijf lessen:

  1. Visie en leiderschap zijn nodig
  2. Nauwe samenwerking tussen belanghebbenden is cruciaal
  3. Het toerisme financiering systeem moet transparant en eerlijk zijn
  4. Uitbreiding seizoen gebondenheid vermindert de kwetsbaarheid
  5. Circulaire economie en duurzaam gebruik van hulpbronnen

Geïnteresseerd? Download de publicaties hier.

Integratie van overheden, ondernemers en onderwijs

Deze inspiratiereis werd georganiseerd door de Stichting voor Innovatie in Recreatie en Ruimte (STIRR). Deze reis gaf niet alleen kennis en inspiratie, maar gaf ook inzicht in hoe het toerisme in Nederland kon worden behouden door verschillende partijen en perspectieven. Als CELTH streven we ernaar om samen te werken en samen te creëren volgens het Triple Helix-model, met inbegrip van educatieve, ondernemerschapsvoorlichtingsperspectieven.