Duurzaam gebruik van de natuurgebieden: Ondersteuning van een meerjarige monitoring programma is belangrijk

21-02-2018

Natuurgebieden zijn belangrijk voor allerlei ecologische redenen, maar voor toeristen en recreanten vooral aantrekkelijk om te zien en te beleven. Voor een duurzaam gebruik van de natuurgebieden is monitoring van groot belang, maar het is vooral zaak dit over meerdere jaren plaats vindt.

Meerjarige monitoring

Dit is een van de redenen waarom CELTH een driejarig monitoring programma naar vaarrecreatie in natuurgebieden financieel heeft ondersteund. Na eerdere onderzoeken in 2016 en 2017 heeft CELTH het laatste jaar van dit driejarige monitoringsprogramma deels gefinancierd. Voor CELTH is daarnaast ook van belang dat na afloop van het monitoringproject de ontwikkelde methodiek toegepast zou kunnen worden op andere regio's/natuurgebieden in Nederland en andere hogescholen en geïnteresseerden mogelijk bij dit project kunnen worden betrokken.

De Wadden als test case

De testcase waarin dit onderzoek zich af speelt is de Waddenzee; een kwetsbaar en belangrijk natuurgebied dat sinds 2009 op UNESCO Werelderfgoed lijst staat. Er vinden hier echter ook allerlei activiteiten plaats door allerlei type recreanten. Het probleem is dat het gedrag van deze recreanten maar in zeer beperkte mate bekend is en dit roept legio vragen op;

  • Waar varen vaarrecreanten?
  • Hoe gedragen vaarrecreanten zich ten opzichte van natuur?
  • Houden ze zich aan regels?  

Een breed scala van innovatieve methoden wordt getest op dit gebied, met inbegrip van Big data. Onderzoekers van verschillende achtergronden hebben zich verenigd in het monitoring consortium (MOCO) en proberen met elkaar sociale kennis (toerisme, recreatie, geografie, etc.) te verbinden met ecologische kennis (zeehonden, vogels, etc.)  Namens CELTH maakt ETFI deel uit van dit consortium samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Altenburg & Wymenga en Bureau De Karekiet. Het samenvoegen van sociale en ecologisch onderzoek en onderzoekers levert diepere inzichten op over de relatie tussen vaarrecreatie en natuur.