De toekomst van groepsaccommodaties

12-06-2018

Groepsaccommodaties zijn een belangrijk onderdeel van de toeristisch-recreatieve sector. Net als de gehele toeristisch-recreatieve sector hebben groepsaccommodaties te maken met allerlei veranderingen (demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke). Om goed in te kunnen spelen op deze veranderende omstandigheden is kennis en informatie nodig. Het probleem is dat dat die kennis er eigenlijk niet is. Er is nog veel te weinig bekend over deze specifieke vorm van logiesaccommodatie, informatie in veelal versnipperd en de laatste strategische visie rondom groepsaccommodaties dateert alweer van 20 jaar geleden.

Een nieuwe strategische visie

Dit was voor Groepsaccommodaties Nederland (GAN) aanleiding om te komen tot een nieuwe strategische visie voor de groepsaccommodaties. Voor de opstelling hiervan heeft GAN bij CELTH aangeklopt voor expertise vanuit de hogescholen.  Namens het European Tourism Future hebben onderzoekers Jasper Heslinga, Wyb de Boer, Ben Wielenga en Albert Postma de samenwerking gezocht met Breda University (onderzoeker Erik van Nuland). In gezamenlijkheid hebben zij verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, sessies in de regio’s en een landelijke sessie georganiseerd, en nauw samengewerkt met de opdrachtgever.

Waar moet voor de toekomst rekening mee worden gehouden?

Het volledige rapport kan hieronder worden gedownload, maar hieronder staan alvast vier belangrijke punten waar voor de toekomst rekening mee moet worden gehouden:

  1. Versterking van de naamsbekendheid en het imago van groepsaccommodaties, investeren in de marketing van de huidige grootste markten, versterking van de organisatie van de marketing door de sector zelf;
  2. Investeren in kwaliteit en innovatie bij de accommodaties, meer aandacht voor arrangementen, meer aandacht voor beleving op de bedrijven, werken aan versterking van het ondernemerschap;
  3. Inzetten op mogelijkheden voor kansrijke markten zoals buitenlandse markt en gezamenlijke bewerking van nichemarkten;
  4. Versterking van de positie op markten zonder overnachting. Groepsaccommodaties lenen zich uitstekend voor dagrecreatie met horeca zoals familiefeesten, zakelijke dagarrangementen en soms ook congressen en feesten.