Big data ontwikkeling

Data in toerisme, recreatie en hospitality helpt om beslissingen te nemen en deze te verantwoorden. Bijvoorbeeld om beleidsregels op te stellen om richting te geven aan het groeiend aantal internationale bezoekers. Wij werken samen met marktpartijen op regionaal, op nationaal en internationaal niveau om samenwerking rondom dataontwikkeling te faciliteren en in projecten data te ontwikkelen.  

Resultaat 

  • Combinatie van data en expertkennis 
  • Data lijdt tot heldere inzichten  
  • Inzichten zijn nodig om weloverwogen keuzes te maken