Bezoekersmanagement

De druk op veel gebieden en steden neemt toe. Bestemmingen zoeken naar een palet aan maatregelen om regie te kunnen voeren op al deze aspecten. Wij helpen de gastvrijheidssector bij het verzamelen en interpreteren van data, het verkrijgen van inzicht en het formuleren van duurzame strategieën. Wij beschikken over onderzoeksnetwerken, methodieken, instrumenten en slimme interventiemethoden voor inzicht in en randvoorwaarden voor succesvol bezoekersmanagement.  

Resultaat 

  • Inzicht in de mate van (ervaren) bezoekersdruk 
  • Methodieken, instrumenten en slimme interventiemethoden voor regie op bezoekersstromen  
  • Vermindering negatieve ervaringen van reizigers