Toerisme Top

10 oktober 2018
Deventer

De Toerisme Top is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De top brengt overheid, bedrijfsleven, toeristische organisaties en andere geïnteresseerde partijen samen om te werken aan de uitdagingen en kansen voor de bestemming Nederland 2030. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zoveel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme op nationaal en internationaal niveau.