De stand van de Waterrecreatie in Nederland

21 juni
Utrecht

Waterrecreatie Nederland en het monitoringsconsortium MOCO organiseren een landelijk symposium gewijd aan het thema ‘Monitoring van de Waterrecreatie in Nederland.’ De aanleiding van symposium is de afsluiting van 3 jaar monitoren in de Waddenzee en te kijken hoe deze monitoring methodiek breder getrokken kan worden. CELTH heeft dit monitoringproject afgelopen jaren financieel ondersteund.

Het symposium gaat over:

  • Bouwen aan een duurzaam kennisnetwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en andere stakeholders met elkaar ervaringen, data en kennis uitwisselen.
  • Uitwisseling van uitkomsten van recente onderzoeken op het gebied van watersport, waterrecreatie en waterbeleving.
  • Input verzamelen voor een kennisagenda Monitoring Waterrecreatie en de financiering daarvan.

U kunt zich hier alvast inschrijven.