De "moeilijke" relatie tussen innovatie en financiering

12-06-2018

In het algemeen zullen investeringen in een goed idee worden gedekt door een nauwkeurige blik in toekomstige kasstromen met betrekking tot de oorspronkelijke investering. Natuurlijk hebben we methoden zoals de terugverdientijd, de netto huidige waarde of het gemiddelde rendement die helpen bij de beslissing of een investering toekomstmogelijkheden heeft.

Hoe een financiering te krijgen?

Wat bijna altijd buiten beschouwing wordt gelaten, is HOE financiering te krijgen voor het vereiste bedrag. Financieringsbronnen zouden ingehouden winsten kunnen zijn welke verzameld zijn vanuit een sterke kaspositie. Indien de investering niet mogelijk is van deze "besparingen" zal het zeker nuttig zijn om uit te vinden wat men nodig heeft van beleggers en banken.

Hoe kan een kader voor overheidssteun eruit zien?

Een manier zou  zijn om een fonds ter beschikking te hebben die kan deelnemen in de meest risicovolle investeringen. Als er voldoende investeringen ter dekking van de "verliezen" zijn, zou dit succesvol kunnen zijn. Er zitten natuurlijk enkele problemen aan deze oplossing, tenminste de procesgang en de bureaucratie. Een andere manier zou kunnen zijn om ons belastingstelsel te stimuleren om subsidies te creëren. Het belangrijkste element is om zo spoedig mogelijk voldoende kasstromen te genereren  op de tijdlijn van het financierings project.

Wat als u een afschrijving regeling laat kiezen door de investerende vennootschap?

Bijvoorbeeld, een regeling kiezen die zwaar wordt gewogen in de eerste twee jaar en die vroeg extra kasstromen zou genereren en zou helpen om te gaan met het betrokken risico-profiel. Dit kan worden aangevuld door organisaties makkelijk toegang te geven tot leningen door middel van het opnemen van  social impact obligaties. Dit is in wezen een lening waar aflossingen worden verlaagd wanneer en als specifieke sociale effecten worden bereikt door middel van de investering.

Zou u meer informatie willen rondom innovatie en financiering? Neem contact op met onze expert Guido Aerts.