Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuw UNWTO-rapport biedt steden hulp bij beheersen impact overtoerisme

file-2dinsdag 18 september 2018 09:45 Een nieuw rapport van de World Tourism Organization (UNWTO) biedt ondersteuning bij het beheersen van de groeiende toeristenstromen in stedelijke gebieden en de impact hiervan op de betrokken steden en bewoners. ‘‘Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions”, werd vannacht gelanceerd tijdens de zevende UNWTO Global Summit on Urban Tourism, in Seoul, Republiek Korea. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen UNWTO, het Centre of Expertise in Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) en het European Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden University of Applied Sciences. lees verder

Het groot campagne onderzoek podiumkunsten, de resultaten

Logo CELTH kaaldonderdag 13 september 2018 15:10 Onderzoek in cultuursector wijst uit: differentiatie van communicatie is niet altijd effectief. Personalisatie en een multi-step benadering zijn bij de ‘slapers’ niet effectief. Een standaard e-mail of nieuwsbrief is voldoende om hen te activeren. Welkomstcampagnes voor nieuwe klanten zijn wel effectief. Ook passanten light (1 bezoek) en vroegkopers moet je extra prikkelen. Zie de managementsamenvatting

https://www.buas.nl/sites/default/files/2018-09/Onderzoek-Het-Groot-Campagne-Onderzoek-Podiumkunsten-managementsamenvatting.pdf lees verder

CELTH start innovatietraject verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug

Logo CELTH kaaldonderdag 05 juli 2018 12:33 Donderdag 21 juni vond de officiële startsessie plaats voor het innovatietraject verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug. Het traject moet bijdragen aan een vitale verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug. Vorig jaar signaleerde de Innovatietafel dat de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug stilstaat; problemen met permanente bewoning en in tegenstelling tot andere vakantiebestemmingen een dalende waarde van het recreatieve vastgoed. Tijd voor verandering. lees verder

Promotieonderzoek Corné Dijkmans VU Amsterdam

Logo CELTH kaalvrijdag 18 mei 2018 15:48 Corné Dijkmans, manager research en business innovatie bij de Academie voor Toerisme aan NHTV Breda heeft, mede met behulp van financiering vanuit CELTH Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality, trends in kaart gebracht in het online interactief gedrag van de grootste Nederlandse toeristische bedrijven met een aanwezigheid op social media. lees verder

CBS, NBTC en CELTH slaan handen ineen

foto ondertekening nbtc celthdonderdag 19 april 2018 16:15 Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum CELTH de handen in één geslagen voor het ‘Data & Development Lab Bestemming Nederland’. Door data en expertise te bundelen zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. Ook Google en Schiphol hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het platform. Samen met deze en andere partijen is het mogelijk om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag tijdens de hele reiscyclus als basis voor onder andere vraagsturing en aanbodinnovatie lees verder

Strategische visie voor Groepsaccommodaties

Logo CELTH kaalmaandag 16 april 2018 15:04 Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties. Dit is een lang gekoesterde wens binnen deze bedrijfstak. GN is een jonge brancheorganisatie die staat voor de belangenbehartiging en promotie van ondernemers met 1 of meerdere groepsverblijven. Op dit moment telt GN 70 leden. lees verder

Trendvisie 2017-2020

Logo CELTH kaaldinsdag 06 februari 2018 17:05 De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op en anticiperen in toerisme, leisure en hospitality wordt almaar lastiger. NRIT Media heeft daarom samen met CELTH het initiatief genomen een integraal toekomstperspectief voor de sector voor de komende jaren te geven: Trendvisie 2017-2020.

In de Trendvisie wordt een drietal scenario’s geschetst, met de implicaties daarvan voor de sector en
mogelijk te nemen acties.

Klik op onderstaande link en lees er alles over. lees verder

Monitoring Waddenzee, CELTH geeft het een vervolg

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:35 Monitoring Waddenzee is eind 2017 afgerond en krijgt nu een vervolg, Monitoring Waddenzee 2.0.
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden.

CELTH vindt het interessant om de methodiek die in het project is en nog wordt ontwikkeld ook in andere regio’s en gebieden in Nederland toe te passen. Te denken valt aan overige kustgebieden en vaargebieden zoals de Biesbosch. Daartoe wordt een ‘reflectiegroep’ opgericht om andere hogescholen bij dit project te betrekken. lees verder

Onderzoeksrapport Live Communication 3.0 | Verrassende CLC-VECTA en MPI Nederland nieuwjaarsbijeenkomsten

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:23 Na drie jaar onderzoek werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van CLC Vecta het onderzoeksrapport van Live communicatie 3.0 gepresenteerd. Onder leiding van projectleider Pim Dopheide (NHTV) en met participatie van CELTH. lees verder

Hospitality oriented food service in healthcare, analysis of stakeholder's perception

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:10 Dr. Michel Altan, Academie Hotel- en Facility NHTV, heeft samen met NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden en in samenwerking met belanghebbenden zoals diverse ziekenhuis directies, diëtisten en medische staf in algemene zin bovenstaand onderzoek verricht.
Klik op de link hieronder en lees het volledige rapport. lees verder