Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Trendvisie 2017-2020

Logo CELTH kaaldinsdag 06 februari 2018 17:05 De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op en anticiperen in toerisme, leisure en hospitality wordt almaar lastiger. NRIT Media heeft daarom samen met CELTH het initiatief genomen een integraal toekomstperspectief voor de sector voor de komende jaren te geven: Trendvisie 2017-2020.

In de Trendvisie wordt een drietal scenario’s geschetst, met de implicaties daarvan voor de sector en
mogelijk te nemen acties.

Klik op onderstaande link en lees er alles over. lees verder

Monitoring Waddenzee, CELTH geeft het een vervolg

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:35 Monitoring Waddenzee is eind 2017 afgerond en krijgt nu een vervolg, Monitoring Waddenzee 2.0.
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden.

CELTH vindt het interessant om de methodiek die in het project is en nog wordt ontwikkeld ook in andere regio’s en gebieden in Nederland toe te passen. Te denken valt aan overige kustgebieden en vaargebieden zoals de Biesbosch. Daartoe wordt een ‘reflectiegroep’ opgericht om andere hogescholen bij dit project te betrekken. lees verder

Onderzoeksrapport Live Communication 3.0 | Verrassende CLC-VECTA en MPI Nederland nieuwjaarsbijeenkomsten

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:23 Na drie jaar onderzoek werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van CLC Vecta het onderzoeksrapport van Live communicatie 3.0 gepresenteerd. Onder leiding van projectleider Pim Dopheide (NHTV) en met participatie van CELTH. lees verder

Hospitality oriented food service in healthcare, analysis of stakeholder's perception

Logo CELTH kaaldonderdag 01 februari 2018 16:10 Dr. Michel Altan, Academie Hotel- en Facility NHTV, heeft samen met NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden en in samenwerking met belanghebbenden zoals diverse ziekenhuis directies, diëtisten en medische staf in algemene zin bovenstaand onderzoek verricht.
Klik op de link hieronder en lees het volledige rapport. lees verder

Van Gogh Brabant en CELTH starten Van Gogh Development Centre

Ondertekening_Samenwerking_CELTH-Goghmaandag 11 december 2017 12:10 Van Gogh Brabant en het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) gaan samen investeren in het op te richten Van Gogh Development Centre. Beide organisaties hebben daartoe op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten. lees verder

Centres of Expertise verdubbelen samenwerking met onderwijs

Logo CELTH kaaldonderdag 30 november 2017 11:09 Zie onderstaande link en lees over de behaalde resultaten en de nog steeds groeiende ambities van alle bestaande Centres.


http://www.nritmedia.nl/kennisbank/38804/centres-of-expertise-verdubbelen-samenwerking-met-onderwijs/?topicsid=24 lees verder

CELTH overhandigt Trendrapport 2017 aan voorzitters CvB

afb uitreiking trendrapportIMG_2115donderdag 30 november 2017 11:06 Tijdens de Board Meeting van CELTH op 24 november, heeft Menno Stokman het Trendrapport 2017 aan de voorzitters van de Colleges van Bestuur Hein van Oorschot, Leendert Klaassen en Adri de Buck van resp. NHTV Breda University of Applied Sciences, Stenden University of Apllied Sciences en HZ University of Applied Sciences overhandigd. lees verder

Trendrapport Live: nieuwe trendrapport toerisme, recreatie & vrije tijd gepresenteerd

Logo CELTH kaaldonderdag 02 november 2017 13:38 Tijdens de eerste editie Trendrapport live werd het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd aangeboden.

In één middag werd men bijgepraat over de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de sector raken en kreeg men handvatten aangereikt om daarop in te spelen. Dit uiteraard in samenwerking met onze partners en makers van het rapport, CBS, NBTC Holland Marketing. lees verder

winnaar TUI-CELTH Sustainable Tourism Thesis Award

logo Tuidinsdag 10 oktober 2017 15:17 TUI REIKT DUURZAAM TOERISME SCRIPTIEPRIJS UIT lees verder

onderzoek beter verbinden met de praktijk van vandaag en morgen; interview met directeur CELTH, Menno Stokman

2989-0f8afaedb08bbd356402f1ca202209f2maandag 02 oktober 2017 16:20 artikel is verschenen in nieuwbrief Recreatie & Ruimte, september 2017 lees verder