Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Menno Stokman nieuwe directeur CELTH

2989-0f8afaedb08bbd356402f1ca202209f2donderdag 20 juli 2017 19:48 De nieuwe directeur van het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) is Menno Stokman (41). Hij neemt de taken van Hans Dominicus (67) over, die de eerste drieënhalf jaar deze samenwerking van hogescholen, universiteiten en de markt op het gebied van de vrijetijdseconomie heeft helpen opzetten. lees verder

Academische wereld en praktijk komen uniek samen tijdens jaarcongres European Cities Marketing

Logo CELTH kaalmaandag 12 juni 2017 14:36 Ieder jaar organiseert ‘European Cities Marketing’ (ECM), het toonaangevende netwerk van grote stedendestinaties, tijdens hun jaarvergadering een conferentie.
Het thema dit jaar was “DistUrbance in Urban Tourism” . Mede om deze reden nam CELTH het initiatief om met European Tourism Futures Institute en Modul Privat University gezamenlijk een zogenaamd “Academic Track” te organiseren. Door deze samenwerking kon kennis uit de academische wereld en de industrie worden gedeeld met de kennis van bestemmingen. Academici werden uitgenodigd in het hoofdprogramma en konden hun kennis ook delen voor een kleiner publiek in zogenaamde “Academic Conversations” sessies. lees verder

presentatie eerste uitkomsten Trendpanel tijdens NRIT Trendcongres

nrit 20170327_105517vrijdag 24 maart 2017 15:29 Tijdens het Trendcongres 2017 van NRIT, dat in Breda bij de 'jarige' NHTV werd gehouden, bood Hein van Oorschot, voorzitter Raad van Bestuur NHTV, namens de CELTH partners NHTV, Stenden en HZ de eerste visie op de komende jaren aan aan Kees van Wijk als voorzitter van Gastvrij Nederland. lees verder

Trendrapport aan ministerie van EZ en Kamerleden overhandigd

foto uitreiking trendrapport 2016donderdag 08 december 2016 12:36 Gisterenmiddag is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd officieel overhandigd aan Remko de Haan, plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport werd overhandigd door Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland en Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON, na afloop van het Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie met de Tweede Kamer. Ook enkele kamerleden namen een exemplaar van het rapport in ontvangst.

Zowel de Kamerleden als Remko de Haan waren erg onder de indruk van het rapport dat samen met de branche wordt gemaakt. De Haan onderstreepte het belang van goede eenduidige cijfers die de economische waarde van de branche voor Nederlandse economie duiden. In 2015 was de totale economische waarde van toerisme en recreatie voor Nederland bijna 73 miljard euro, 3,8% van het Bruto Nationaal Product. In toerisme vinden 626.000 Nederlanders een baan, 6,3% van alle banen in Nederland.

Goed voorbeeld van publiek-private samenwerking
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. In 1980 werd het rapport voor het eerst gemaakt door het toenmalige Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) maar inmiddels hebben vele partijen aangehaakt en is het rapport gegroeid van een kleine 50 pagina’s naar ruim 500 pagina’s vakinformatie. Sinds 2014 is CELTH partner voor de uitgave, evenals CBS vanaf 2015. Beide organisaties dragen inhoudelijk bij.

Standaardwerk
Het Trendrapport wordt nu jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Daarmee is de positie als standaardwerk voor onderwijs en markt sterk onderbouwd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar alle samenwerkingspartners hebben het belang van één sterke publicatie voor de hele gastvrijheidseconomie ingezien, inclusief het onderwijs.

Bijgaande foto bij dit artikel is de overhandiging van het rapport te zien met Adri van der Weyde (RECRON), Hans Dominicus (CELTH), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland) en Remko de Haan (Ministerie van Economische Zaken)

Bestellen:
Het rapport is eenvoudig via de store op www.nritmedia.nl te bestellen. Hogescholen met een abonnement voor de opleiding hebben het rapport reeds digitaal ontvangen. lees verder

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 in 50 trends

Trendrapport 2016donderdag 01 december 2016 16:24 Vandaag verschijnt het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. In dit prettig ... lees verder

Minister Bussemaker steunt Centre samenwerking ook in 2017

GA#8 Foto avansdonderdag 17 november 2016 14:14 Zie ook video verslag onderaan artikel!!

Op 16 november maakte de minister van OCW in Breda tijdens de jaarvergadering van centres bekend dat zij de Centres of Expertise die de afgelopen jaren in het kader van de prestatieafspraken financiering ontvingen, een jaar langer zal financieren. Dit geldt voor de centres die positief beoordeeld zijn door de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Ook de prestaties van CELTH zijn positief beoordeeld. Dit extra jaar geeft de centres de tijd om door te bouwen aan hun succes en tevens andere financieringsbronnen aan te boren ten gunste van de verduurzaming van hun business model. Bij veel centres, waaronder CELTH (samenwerking NHTV, HZ en Stenden), dragen bedrijfsleven en onderwijs al gezamenlijk bij.
Op dit moment zijn er 113 Centra - samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties binnen het mbo en hbo. Gezamenlijk hebben de Centra jaarlijks een bereik van 4.500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4.000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen. In de Centra staat naast het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven centraal.
Samenwerken is niet nieuw
Het beroepsonderwijs, het hbo èn mbo, waagt zich al langer aan vernieuwingen en nieuwe denkwijzen om actueler en flexibeler te zijn. Nieuw en uniek is het model van langdurig intensief samenwerken, vanaf een start-up constructie uitgroeiend naar een scale-up opzet. Inmiddels zijn er zo’n 133 Centres of Expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo). Samen hebben deze 133 samenwerkingsverbanden een bereik van ruim 4500 bedrijven, 50.000 studenten, bijna 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen. Samen vormen zij een bron van dynamiek zoals het onderwijs in ons land niet eerder kende.
Grootste kennisnetwerk beroepsonderwijs in Nederland
Om te blijven groeien, niet alleen in aantal maar juist ook in kwaliteit, is een grootschalige professionaliseringsslag voor en door Centra gewenst. Een groep van Centra, waaronder CELTH, heeft hiervoor de eerste aanzet gedaan door het opzetten van een kennisnetwerk onder de naam Katapult. Katapult wordt het netwerk voor aanjagers van de kennis voor morgen, waar door beter van elkaar expertise gebruik te maken, snelheid in vernieuwing gehaald kan worden.

https://vimeo.com/195452927 lees verder

Innovatie Expo tijdens jaarvergadering centra succesvol

GA#8 dag 1donderdag 17 november 2016 11:38 Winst kenniscentra verbreden naar maatschappelijke vraagstukken lees verder

UNWTO en CELTH adresseren toegevoegde waarde van toerisme tijdens Habitat III

UNHabitat beeld van sessiedinsdag 04 oktober 2016 13:32 Toerisme telt ook mee bij leefomgeving op Habitat 3 lees verder

Special Event during the CoR meeting in Brussels 12th October 2016: Intensive discussions in Brussels about visitors control in cities

brussel logovrijdag 23 september 2016 14:27 Interest in instruments preventing visitors pressure continues to grow lees verder

Nog enkele plaatsen voor 2-daagse training beleidsmedewerkers

Logo CELTH kaaldinsdag 13 september 2016 17:03 Veel Nederlandse gemeenten hebben hun onderscheidend vermogen goed gedefinieerd. Ze weten prima wat hun gemeente mooi, leuk en aantrekkelijk maakt. DNA, identiteit, compleet met slogan is dik in ... lees verder