Logo CELTH kaal

Strategische visie voor Groepsaccommodaties

maandag 16 april 2018

Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties. Dit is een lang gekoesterde wens binnen deze bedrijfstak. GN is een jonge brancheorganisatie die staat voor de belangenbehartiging en promotie van ondernemers met 1 of meerdere groepsverblijven. Op dit moment telt GN 70 leden.

Voor de ontwikkeling van de visie heeft GN samenwerking gezocht met het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) en de Hogescholen NHTV Breda en NHL Stenden. Voor de kennisinstellingen is het een mooie gelegenheid om meer kennis over deze specifieke sector binnen de verblijfsrecreatie in Nederland te verkrijgen en deze in het onderwijs in te zetten; in het interactieve proces worden op diverse momenten (groepen) studenten ingezet.

T.b.v. de belangenbehartiging en marketingdoelstellingen van GN is er behoefte aan meer specifieke kennis, zoals de omvang van de markt (vraag- en aanbodgegevens), trends en ontwikkelingen, imago en branding van de sector, relevante kengetallen over het economisch belang (aantal bedrijven, werkgelegenheid, omzet), over de marketing (denk aan opbrengst per bed, bezettingsgraden), maar ook online marketing (bijv. relevante platforums, conversie). De strategische visie wordt vertaald naar concrete acties, waarmee GN aan de slag kan gaan. De planning is om de strategische visie met acties in het najaar van 2018 in een ledenbijeenkomst van GN te presenteren.

Binnen het project wordt intensief samengewerkt met alle samenwerkingsverbanden van groepsaccommodaties in Nederland (Friesland, Ameland, Drenthe, Overijssel, Veluwe, Achterhoek (in oprichting), Brabant, Zeeland, Stergroep). De Hogescholen gaan met de ondernemers de discussie aan over trends, ontwikkelingen, doelgroepen, imago, marketing etc.

Inmiddels zijn de beide hogescholen aan de slag gegaan. Als trekker namens beide instellingen is Erik van Nuland aangesteld (nuland.e@nhtv.nl). Hij is parttime verbonden als docent aan NHTV en geen onbekende in deze sector. Vanuit NHL Stenden is Jasper Heslinga het aanspreekpunt (jasper.heslinga@stenden.com).

« Terug