Logo CELTH kaal

Academische wereld en praktijk komen uniek samen tijdens jaarcongres European Cities Marketing

maandag 12 juni 2017

Ieder jaar organiseert ‘European Cities Marketing’ (ECM), het toonaangevende netwerk van grote stedendestinaties, tijdens hun jaarvergadering een conferentie.
Het thema dit jaar was “DistUrbance in Urban Tourism” . Mede om deze reden nam CELTH het initiatief om met European Tourism Futures Institute en Modul Privat University gezamenlijk een zogenaamd “Academic Track” te organiseren. Door deze samenwerking kon kennis uit de academische wereld en de industrie worden gedeeld met de kennis van bestemmingen. Academici werden uitgenodigd in het hoofdprogramma en konden hun kennis ook delen voor een kleiner publiek in zogenaamde “Academic Conversations” sessies.

Meer dan 20 vooraanstaande academici gaven op verzoek van CELTH acte de presence.  Onder anderen Dianne Dredge van Aalborg University, Jürgen Schmude van de Ludwig-Maximilians University in München, Albert Postma van Stenden/ETFI  en Paulo Russo van de Rovira University in Tarragona presenteerden resultaten van hun onderzoek. John Kester van UNWTO was op verzoek van CELTH gekomen om zijn kennis te delen van over huidige en toekomstige verstoringen op basis van hun jarenlange monitoring en ervaring in vele destinaties. In samenwerking met de European Tour Operators Association (ETOA) had CELTH tevens Viljam Kvelic , CEO van een grote touroperator in Slovenië uitgenodigd om het perspectief van touroperators op verstoringen in de markt te geven.  Jessika Weber (NHTV) , besprak hoe binnen het internationale CELTH project ‘Smart City Hospitality’ serious gaming wordt gebruikt om abstracte data bruikbaar te maken om verschillen belanghebbenden bij stedelijk toerisme bij elkaar te brengen.

Een ander thema, wat helaas alleen maar actueler wordt, was dat van terrorisme en veiligheid. Zowel Professor Jürgen Schmude als Peter Singleton (Stenden University) gaven krachtige presentaties over dit onderwerp en hoe hiermee om te gaan als destinaties. Geopolitieke ontwikkelingen en veiligheidspercepties hebben een grote invloed op de aantrekkelijkheid van bestemmingen, maar zijn zeer moeilijk te voorspellen.

Volgens vele deelnemers kan worden gezegd dat het inbrengen van academici in de jaarlijkse conferentie van European Cities Marketing zeker een succes was. Het slaan van bruggen tussen deze werelden is zeker niet altijd gemakkelijk, vereist begrip tussen beide werelden,  maar kan wel leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen. Met name de academische sessies van het hoofdprogramma werden goed bezocht en met name de vragen aan het einde van de presentaties, waar de verschillende perspectieven samen kwamen, leidden tot zeer interessante discussies.

In de woorden van deelnemer Bruce Redor van GainingEdge: “Het is belangrijk om in deze turbulente tijden zoveel mogelijk kennis bij elkaar te brengen. Academische kennis kan hierbij helpen, dus ik vind het zeer goed dat die kennis op deze conferentie gedeeld wordt.”

Dieter Hardt-Stremayr, de nieuw gekozen voorzitter van European Cities Marketing stelt: ‘het heeft absoluut toegevoegde waarde  dat beide werelden meer naar elkaar kijken en luisteren.  De conferentie met een academische  uitbreiding, hoewel in dit stadium nog relatief klein, toont dat duidelijk aan.’

« Terug