foto uitreiking trendrapport 2016

Trendrapport aan ministerie van EZ en Kamerleden overhandigd

donderdag 08 december 2016

Gisterenmiddag is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd officieel overhandigd aan Remko de Haan, plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport werd overhandigd door Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland en Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON, na afloop van het Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie met de Tweede Kamer. Ook enkele kamerleden namen een exemplaar van het rapport in ontvangst.

Zowel de Kamerleden als Remko de Haan waren erg onder de indruk van het rapport dat samen met de branche wordt gemaakt. De Haan onderstreepte het belang van goede eenduidige cijfers die de economische waarde van de branche voor Nederlandse economie duiden. In 2015 was de totale economische waarde van toerisme en recreatie voor Nederland bijna 73 miljard euro, 3,8% van het Bruto Nationaal Product. In toerisme vinden 626.000 Nederlanders een baan, 6,3% van alle banen in Nederland.

Goed voorbeeld van publiek-private samenwerking
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. In 1980 werd het rapport voor het eerst gemaakt door het toenmalige Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) maar inmiddels hebben vele partijen aangehaakt en is het rapport gegroeid van een kleine 50 pagina’s naar ruim 500 pagina’s vakinformatie. Sinds 2014 is CELTH partner voor de uitgave, evenals CBS vanaf 2015. Beide organisaties dragen inhoudelijk bij.

Standaardwerk
Het Trendrapport wordt nu jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Daarmee is de positie als standaardwerk voor onderwijs en markt sterk onderbouwd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar alle samenwerkingspartners hebben het belang van één sterke publicatie voor de hele gastvrijheidseconomie ingezien, inclusief het onderwijs.

Bijgaande foto bij dit artikel is de overhandiging van het rapport te zien met Adri van der Weyde (RECRON), Hans Dominicus (CELTH), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland) en Remko de Haan (Ministerie van Economische Zaken)

Bestellen:
Het rapport is eenvoudig via de store op www.nritmedia.nl te bestellen. Hogescholen met een abonnement voor de opleiding hebben het rapport reeds digitaal ontvangen.

« Terug